15

år i Norge
6
5
3
2

Drenering

  • Lag grøften så dyp at drensrørets topp på det høyeste punktet ligger 20 cm lavere enn kjellergulvet.
  • Legg et tynt lag med finpukk i grøften. 
  • Legg drensrørene med slisseradene opp og med et fall på minimum 5 cm pr. 10 m (1:200) på et godt avrettet underlag.
  • Over rørene skal det legges et ca. 20 cm tykt filtermateriale, f. eks. finpukk eller singel med kornstørrelse 4 - 16 mm.

 

HERBERGÅSEN
Industrivegen 28
2166 Oppaker
Tlf: 998 90 811
E-mail: atjenester@yahoo.no
godkjent

Gratis befaring

Vi kommer gjerne på en gratis og uforpliktende befaring.

Bestill her!

Mottak av masse

Ønsker du å motta gratis fyllmasse?

Registrer deg her!
TJENESTER UTLEIE